FINANČNÍ UKAZATELE 2021
Odkud plynou největší příjmy v roce 2021
1
Daňové příjmy
10 001 300 Kč
4
Přijaté transfery
2 595 700 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 516 900 Kč
3
Kapitálové příjmy
412 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2021
3
Služby pro obyvatelstvo
17 048 600 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 419 800 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 702 800 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
190 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
34 300 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
10 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
17 048 600 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 419 800 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 702 800 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
190 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
34 300 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
10 000 Kč